ACP 215 - MEDUSA s.r.o. Piešťany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

ACP 215

Transfuziológia > Zamrazovanie krvi

ACP 215

Ďalší krok pri technológii spracovania červených krviniek


ACP 215 je prístroj na spracovanie krviniek, ktorý prvý a jediný má automatický uzavretý systém spracovávajúci červené krvinky. Minimalizuje nebezpečenstvo bakteriálnej kontaminácie, pričom dáva možnosť darcovským centrám a nemocniciam bezpečnosť a pružnosť, ktoré potrebujú. Či Vaše centrum premýva červené krvinky, sleduje odber vzácnej krvi alebo hlavne buduje kompletný program strategických krvných zásob, Je to Haemonetics, aby Vám pomohol uskutočniť Váš plán.

Strategické krvné rezervy

Strategické uskladňovanie krvi je životzachraňujúca iniciatíva. Predvídavé vytváranie disponibilných veľkokapacitných krvných zásob umožňuje darcovským centrám oveľa efektívnejšie v čase potreby. Uzavretý systém ACP 215 minimalizuje nebezpečeie bakteriálnej nákazy a bez problémov pripravuje červené krvinky na dlhodobé zamrazenie a predĺžené skladovanie po rozmrazení.

Skladovanie červených krviniek
ACP 215 umožňuje nemocniciam a darcovským centrám zvýšiť disponibilitu vzácnej krvi bezpečne a účinne. Automatická glycerolyzácia a deglycerolyzácia významne znižuje ručnú prácu a celkový čas spracovania, pričom je správa červených krviniek je oveľa efektívnejšia.

Pranie krviniek

Automatické premytie krviniek poskytuje nemocniciam vysoko kvalitné červené krvinky pre pacientov, reagujúcich citlivo na transfúziu.

Pokrokové spracovanie

ACP 215 je uzavretý spracovací systém s integrovaným riadením
znižuje riziko bakteriálnej nákazy
umožňuje transfúzie so zníženým rizikom reakcie pacienta
umožňuje skladovanie rozmrazenej krvi až 14 dnív súlade so správnou výrobnou praxou (GMP)
znižuej riziko ľudskej chyby

Praktické uplatnenie

V súčasnosti je ACP 215 využívaný vojenskými organizáciami po celom svete v najnamáhavejších podmienkach
automatická glycerolyzácia a deglycerolyzácia
výrazne znížené ručné spracovanie
integrovasné spravodajstvo o štatistike postupu
kompaktný dizajn vhodný do stiesneného príestoru
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky