Separačné súpravy - MEDUSA s.r.o. Piešťany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Separačné súpravy

Transfuziológia > Separácia krv. zložiek

Kat. èíslo

Popis tovaru

Obch. balenie

623 E

Súprava na separáciu plazmy (uzavretý systém, trojvak)

8

627

Súprava na separáciu plazmy s kompenzáciou

20

791

Súprava na separáciu plazmy (uzavretý systém)

8

792

Súprava na separáciu plazmy

20

941

Súprava na separáciu 1 TU erytrocytov a 2 TU plazmy

8

941 F

Súprava na separáciu 1 TU erytrocytov a 2 TU plazmy s filtrom

4

942

Súprava na separáciu 2 TU erytrocytov

8

942 F

Súprava na separáciu 2 TU erytrocytov s filtrom

4

944

Súprava na lieèebnú a autolognú erytrocytaferézu

8

946 FF

Súprava na separáciu 1 - 2 TU trombocytov a 1 TU erytrocytov

8

948 F

Súprava na separáciu 2 TU erytrocytov s filtrom

8

994 CFE

Súprava na separáciu 2 TU trombocytov s filtrom

8

995 E

Súprava na prípravu 1 TU trombocytov a plazmy

8

995 E2

Súprava na separáciu 2 TU trombocytov

8

971 E

Súprava na separáciu kmeòových buniek (PBSC)

8

980 E

Súprava na lieèebnú plazmaferézu, zvon 125 ml

8

981 E

Súprava na lieèebnú plazmaferézu, zvon 250 ml

8

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky