Hilite 7000 (dospelí) - MEDUSA s.r.o. Piešťany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Hilite 7000 (dospelí)

Kardiochirurgia > Oxygenátory

Oxygenátor Medos Hilite 7000 je oxygenátor z dutých vlákien. Vyznačuje sa vysokým výkonom vo forme spoľahlivého prenosu plynov, spolu s vysokým výkonom pri výmene tepla s prietokom krvi až do 7 litrov za minútu. V stredobode záujmu pri konštrukčnom a výrobnom výoji stála vysoká rezerva výkonu, rovnomerná uroveň výkonu, ako aj maximálna bezpečnosť.

Vysoká funkčnosť oxygenátora Medos Hilite 7000 z dutých vlákien sa dosahuje zvislým prúdením krvi, wody a plynu. Na základe osobitného vedenia prúdenia a transparentnéhpo obalu sa zjednoduší rozpoznanie vzduchu, čím je odvetranie bezpečnejšie a jednoduchšie.

Mnohé ďaľšie detaily oxygenátora z dutých vlákien Hilite 7000, ako usporiadanie rôznych možností pripojenia, osobitnosť v oblasti dynamiky prúdenia a obmedzený priming objem, doviedli k tomuto oxygenátoru, ktorého vlastnosti vo výkone a spoľahlivosti určujú budúcnosť.

Spektrum oxygenátorov, vyrábaných firmou Medos siaha od kojeneckých s najmenším priming objemom a prietokom 0,8 l/min až po systémy pre dospelých s prietokom 7l/min.

Okrem toho je  možnosť zvoliť si medzi mikroporóznym vláknom alebo inovatívnym vlákonom, tesným voči plazme, t.z. LT (Leakage Tight), vhodným pre dlhodobé nasadenie.

Všetky modely Hilite a Hilite LT sú k dispozícii aj heparínovým povlakom (Rheoparin).

Vlastnosti

Prietok krvi: 1 - 7 l/m

Statický plniaci objem: 275 ml

Výmenník plynu
  Materiál: polypropylén
  Typ: mikroporézne duté vlákno
  ID/AD: 280/380 um
  Povrch: 1,9 m2

Výmenník tepla
  Materiál: polyester
  Typ: duté vlákno
  Povrch: 0,45 m2

Spojky
Vstup a výstup krvi: 3/8“, 3/8“
Vstup a výstup plynu: 1/4“, 3/8“
Vstup a výstup vody: 3/8“ Hansenove prípojky
Recirkulácia arteriálna: rýchlospojka DIN EN 1283 zámok Luer samička
Kardioplégia: rýchlospojka DIN EN 1283
Krvná vzorka arteriálna: zámok Luer samička
Teplota arteriálna: zámok Luer samička

Odvetranie venózne: zámok Luer samička


červená = krv
modrá = voda
zelená = plyn

=====================

Spektrum oxygenátorov, vyrábaných firmou Medos siaha od kojeneckých, s najmenším priming objemom a prietokom 0,8 l/min, až po systémy pre dospelých s prietokom 7l/min.

Okrem toho je  možnosť zvoliť si medzi mikroporóznym vláknom alebo inovatívnym vláknom, tesným voči plazme, t.z. LT (Leakage Tight), vhodným pre dlhodobé nasadenie. Pri umelých pľúcach, obzvlášť pre predĺžené nasadenie (napr. pre ECMO - extra corporeal membrane oxygenation) sú kladené osobitné požiadavky na oxygenátor. Osobitne je nevyhnutná kontinuálna stabilita výkonu pri súčasej,m čo možno najmenšej výmennej ploche a  obmedzenom tlakovom gradiente.

Osobitne problém presakovania plazmy obmedzuje nasadenie pôvodných oxygenátorv z dutých vlákien. Z tohto dôvodu vyvinul Medos sériu Hilite LT. Všetky oxygenátory tejto série majú membránu, neprepúšťajúcu plazmu, vyrobenú z polymetylpenténu, ktoré zamedzuje Plasmaleckage. Toto je dokonca možné pri rovnakom prenosovom výkone, priming objeme a rovnakej strate tlaku, pri porovnaní s oxygenátorom z dutých mikroporóznych vlákien.

Tým je séria Hilite LT od Medosu jednoznačne lepšou alternatívou k oxygenátorom so silikónovou membránou.


====================

Liečebné postupy s mimotelovým obehom krvi idú vždy ruka v ruke s rizikom komplikácií, spôsobených stykom krvi s cudzím povrchom. Tieto umelé povrchy aktivujú v krvi humorálny systém a krvné bunky.
Preto môže dôjsť v dôsledku vystavenia krvi veľkým cudzím plochám v kardiopulmonálnom obehovom systéme k systematickým následkom. Tieto komplikácie sa dajú zmenšiť použitím hemokompatibilných materiálov.

V súčasnosti najsľubnejšou a najpreskúmanejšou metódou na zvýšenie hemokompatibility umelých obehových systémov je povlak plôch, dochádzajúcich do styku s krvou, heparínom. Povlak Rheoparínom bol vyvinutý Medosom na obmedzenie vplyvu rôznych cudzích povrchov na pacientovu krv.

Vedecky preukázané výskumy krvi preukazujú viaceré pozitívne účinky, napr.
- Rheoparin znižuje aktiváciu systému zrážania krvi
- Rheoparin znižuje spád trombocytov voči neošetreným materiálom
- Rheoparin nemení ani množstvo leukocytov, ani diferenčnú krv


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky